Saturday, March 17, 2012

Thursday, March 8, 2012

Nezaobilazno ubacivanje...

Još uvijek smo u fazi ubacivanja pa često mijenjamo samo rekvizite ili ih kombinujemo...


I jedna knjiga iz knjižare...
Pošto smo već odavno počeli učiti kakve zvuke ispuštaju životinje ova nam je knjižica jako dobro došla (dovoljno tvrda da ne može počupati)...

Još jedna ''home-made'' knjiga

Ušli smo u fazu listanja, pa kada nam je dosadila knjiga od platna prešli smo na sve ostalo (novine, kataloge...) knjige smo izbjegavali zbog trganja stranica (nastradala je jedna za sad)... pa je ovog puta tati pala na pamet ova zanimljiva ideja. Da, tata je ovaj put zaslužan.
 Obična futrola za CD-e je dobila novu ulogu.


Oprostite zbog lošije slike, ali brže je išlo telefonom... Omiljena nam je maca... :)

Kako kaže mcac L? ''Mauuu''' :)