Thursday, March 13, 2014

Fina motorika i ljuštenje jaja

Da bismo smanjili nered od ljuske, ''parkiralii'' smo se u kadicu za kupanje...bilo je prilično zabavno...