Thursday, March 8, 2012

Još jedna ''home-made'' knjiga

Ušli smo u fazu listanja, pa kada nam je dosadila knjiga od platna prešli smo na sve ostalo (novine, kataloge...) knjige smo izbjegavali zbog trganja stranica (nastradala je jedna za sad)... pa je ovog puta tati pala na pamet ova zanimljiva ideja. Da, tata je ovaj put zaslužan.
 Obična futrola za CD-e je dobila novu ulogu.


Oprostite zbog lošije slike, ali brže je išlo telefonom... Omiljena nam je maca... :)

Kako kaže mcac L? ''Mauuu''' :)

No comments:

Post a Comment