Wednesday, January 23, 2013

Još malo ''home-made'' zabave

Ono što se nama čini kao svakodnevnica, našoj djeci pretstavlja čitav svijet zabave. Evo pogledajte koliko zabave mogu da donesu stari CD-i i njihova kutija.


I evo već nekoliko dana svaki dan izvlači i slaže. Prvi dan je išlo malo teže ali sad je već pravo savladala... :)

Fina motorika zar ne?